Uppgifter om den personuppgiftsansvarige:

Identitet: AEROSAFE SL - NIF: B05417399

Telefon: 654712208 - E-post: info@goenvio.es

"I AEROSAFE SL behandlar vi de uppgifter du lämnar för att kunna tillhandahålla den begärda tjänsten och utföra fakturering. De uppgifter som tillhandahålls kommer att sparas så länge som affärsrelationen upprätthålls eller under den tid som krävs för att uppfylla rättsliga skyldigheter och uppfylla det eventuella ansvar som kan uppstå till följd av uppfyllandet av det syfte för vilket uppgifterna samlades in. Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje part utom i de fall där det finns en rättslig skyldighet. Du har rätt att få information om huruvida vi på OSIR 60 SL behandlar dina personuppgifter, så att du kan utöva dina rättigheter till tillgång, rättelse, radering och portabilitet av uppgifter samt invändning och begränsning av deras behandling före AEROSAFE SL SL, CALLE PRECIADOS, 3 URBANIZACION URLISA II. 03599, ALTEA, ALICANTE. eller på e-postadressen info@goenvio.es, bifoga en kopia av ditt ID-kort eller motsvarande dokument. På samma sätt, och särskilt om du anser att du inte har fått full tillfredsställelse i utövandet av dina rättigheter, kan du lämna in ett klagomål till den nationella tillsynsmyndigheten genom att kontakta den spanska dataskyddsmyndigheten, C/ Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid.

Vi begär också ditt tillstånd för att erbjuda dig produkter och tjänster som är relaterade till de avtalade och för att bygga upp kundlojalitet".