Nærmere opplysninger om den behandlingsansvarlige:

Identitet: AEROSAFE SL - NIF: B05417399

Telefon: 654712208 - E-post: info@goenvio.es

"I AEROSAFE SL behandler vi opplysningene du oppgir for å kunne levere den forespurte tjenesten og utføre fakturering. Opplysningene som oppgis, vil bli oppbevart så lenge forretningsforholdet opprettholdes eller så lenge det er nødvendig for å overholde juridiske forpliktelser og oppfylle eventuelle forpliktelser som kan oppstå som følge av oppfyllelsen av formålet som opplysningene ble samlet inn for. Opplysningene vil ikke bli overført til tredjeparter, unntatt i tilfeller der det foreligger en rettslig forpliktelse. Du har rett til å få informasjon om hvorvidt vi i OSIR 60 SL behandler personopplysningene dine, slik at du kan utøve dine rettigheter til innsyn, retting, sletting og portabilitet av opplysninger, og til å motsette deg og begrense behandlingen av dem, ved å henvende deg til AEROSAFE SL SL, CALLE PRECIADOS, 3 URBANIZACION URLISA II. 03599, ALTEA, ALICANTE. eller til e-postadressen info@goenvio.es, og legge ved en kopi av ID-kortet ditt eller tilsvarende dokument. På samme måte, og spesielt hvis du mener at du ikke har fått full tilfredsstillelse i utøvelsen av dine rettigheter, kan du sende inn en klage til den nasjonale tilsynsmyndigheten ved å kontakte det spanske datatilsynet, C/ Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid.

Vi ber også om din tillatelse til å tilby deg produkter og tjenester som er relatert til de avtalte tjenestene, og til å bygge kundelojalitet".