Ta strona używa plików cookie

Zgodnie z ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca 2002 r. o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym (LSSICE) informujemy, że niniejsza strona internetowa Goenvio wykorzystuje pliki cookie.

LSSICE ma zastosowanie do wszelkiego rodzaju plików lub urządzeń, które są pobierane na urządzenie końcowe użytkownika w celu przechowywania danych, które mogą być aktualizowane i pobierane przez podmiot odpowiedzialny za ich instalację. Plik cookie jest jednym z tych powszechnie używanych plików, które będziemy nazywać ogólnie plikami cookie.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe wysyłane do przeglądarki z serwera internetowego w celu rejestrowania aktywności użytkownika na stronie internetowej, dzięki czemu informacje te można później odzyskać podczas przeglądania różnych stron połączonych z serwerem, który je zainstalował.

Pliki cookie zazwyczaj przechowują informacje o charakterze technicznym, osobiste preferencje, personalizację treści, statystyki użytkowania, linki do sieci społecznościowych, dostęp do kont użytkowników itp.

Rodzaje plików cookie

Poniżej pliki cookie zostały sklasyfikowane według szeregu kategorii. Należy jednak pamiętać, że ten sam plik cookie może należeć do więcej niż jednej kategorii.

Według podmiotu, który nimi zarządza

Własne pliki cookie: Są to pliki wysyłane do urządzenia końcowego użytkownika z komputera lub domeny zarządzanej przez samego redaktora, z którego świadczona jest usługa żądana przez użytkownika.

Pliki cookie stron trzecich: Są to pliki cookie wysyłane do urządzenia końcowego użytkownika z komputera lub domeny, która nie jest zarządzana przez redaktora, ale przez inny podmiot, który przetwarza dane uzyskane za pośrednictwem plików cookie.

W przypadku, gdy pliki cookie są instalowane z komputera lub domeny zarządzanej przez samego redaktora, ale informacje gromadzone za ich pośrednictwem są zarządzane przez stronę trzecią, nie są one uważane za własne pliki cookie.

W zależności od czasu, przez jaki pozostają one aktywne

W zależności od czasu, przez jaki pozostają one aktywne w urządzeniu końcowym, możemy wyróżnić:

Sesyjne pliki cookie: Są to pliki cookie przeznaczone do gromadzenia i przechowywania danych podczas uzyskiwania przez użytkownika dostępu do strony internetowej. Są one zwykle używane do przechowywania informacji, które muszą być przechowywane tylko w celu świadczenia usługi żądanej przez użytkownika przy jednej okazji (np. lista zakupionych produktów).

Trwałe pliki cookie: Jest to rodzaj pliku cookie, w którym dane pozostają zapisane w terminalu i mogą być dostępne i przetwarzane przez okres określony przez stronę odpowiedzialną za plik cookie, który może wynosić od kilku minut do kilku lat.

Zgodnie z ich przeznaczeniem

W zależności od celu, w jakim przetwarzane są dane uzyskane za pomocą plików cookie, możemy wyróżnić:

Techniczne pliki cookie: Są to pliki, które umożliwiają użytkownikowi przeglądanie strony internetowej, platformy lub aplikacji i korzystanie z różnych opcji lub usług, które na niej istnieją, takich jak na przykład kontrola ruchu i przesyłania danych, identyfikacja sesji, dostęp do części o ograniczonym dostępie, zapamiętywanie elementów składających się na zamówienie, przeprowadzanie procesu zakupu zamówienia, składanie wniosku o rejestrację lub udział w wydarzeniu, korzystanie z elementów bezpieczeństwa podczas przeglądania, przechowywanie treści do nadawania filmów lub dźwięku lub udostępnianie treści za pośrednictwem sieci społecznościowych.

Personalizacyjne pliki cookie: Są to pliki cookie, które umożliwiają użytkownikowi dostęp do usługi z pewnymi predefiniowanymi ogólnymi cechami w zależności od szeregu kryteriów w terminalu użytkownika, takich jak język, typ przeglądarki używanej do uzyskania dostępu do usługi, konfiguracja regionalna, z której uzyskuje się dostęp do usługi itp.

Analityczne pliki cookie: Te pliki cookie umożliwiają podmiotowi za nie odpowiedzialnemu monitorowanie i analizowanie zachowań użytkowników stron internetowych, z którymi są powiązane. Informacje gromadzone za pomocą tego rodzaju plików cookie są wykorzystywane do pomiaru aktywności stron internetowych, aplikacji lub platform oraz do opracowywania profili przeglądania użytkowników tych stron, aplikacji i platform w celu wprowadzenia ulepszeń opartych na analizie danych dotyczących korzystania z usługi przez użytkowników.

Reklamowe pliki cookie: Są to pliki, które umożliwiają zarządzanie, w możliwie najbardziej efektywny sposób, przestrzeniami reklamowymi, które, w stosownych przypadkach, redaktor umieścił na stronie internetowej, aplikacji lub platformie, z której świadczona jest żądana usługa, w oparciu o kryteria takie jak edytowana treść lub częstotliwość wyświetlania reklam.

Pliki cookie dotyczące reklamy behawioralnej: Są to pliki cookie, które umożliwiają zarządzanie, w możliwie najbardziej efektywny sposób, przestrzeniami reklamowymi, które, w stosownych przypadkach, wydawca umieścił na stronie internetowej, aplikacji lub platformie, z której świadczona jest żądana usługa. Te pliki cookie przechowują informacje na temat zachowania użytkowników uzyskane poprzez ciągłą obserwację ich nawyków przeglądania, co pozwala na opracowanie konkretnego profilu w celu wyświetlania reklam opartych na tym samym.

Jak wyłączyć pliki cookie w głównych przeglądarkach internetowych?

Aby skonfigurować korzystanie z plików cookie, proszę postępować zgodnie z instrukcjami przeglądarki lub skonsultować się z pomocą przeglądarki:

Safari

Firefox

Chrom

Opera

Internet Explorer

Krawędź

Co się stanie, jeśli nie zaakceptują Państwo plików cookie?

Odrzucenie plików cookie może uniemożliwić dostęp do spersonalizowanych treści i usług.

Aktualizacje i zmiany polityki dotyczącej plików cookie

Goenvio może zmienić niniejszą politykę plików cookie zgodnie z wymogami prawnymi, przepisami, w celu dostosowania polityki do instrukcji wydanych przez Hiszpańską Agencję Ochrony Danych, w kwestiach technicznych lub reorganizacji sieci, dlatego zalecamy okresowe odwiedzanie jej.

Kontakt

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookie, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres: info@Goenvio.es.